People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.

PCF jest globalnym twórcą gier AAA

Informacje
o firmie

People Can Fly jest producentem gier: Painkiller (premiera 2004), Bulletstorm (premiera 2011), Gears of War: Judgment (premiera 2013) oraz Outriders (premiera 2021). Gry produkowane przez People Can Fly są przeznaczone na konsole PlayStation, Xbox, PC oraz dostępne na platformach streamingowych.

Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games – globalnym producentem, wydawcą gier – współpracował przy tworzeniu gier takich jak: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite.

Obecnie PCF Group S.A. pracuje równolegle nad 8 projektami: Gemini – nową grą z segmentu AAA we współpracy z globalnym wydawcą Square Enix; projektem Maverick – tytułem AAA realizowanym dla Microsoft; projektami Dagger, Bifrost oraz Victoria, które spółka zamierza wydać w modelu self-publishing oraz jednym projektem w fazie koncepcyjnej – Red. PCF Group S.A. pracuje również nad dwoma projektami opartymi o technologię VR – Green Hell VR oraz Bulletstorm VR – adaptacją IP z portfolio Grupy.

People Can Fly został nagrodzony w 2020 roku tytułem „Diamenty Forbesa” – jest to publikowany przez magazyn Forbes coroczny ranking firm najbardziej dynamicznie zwiększających swoją wartość.

Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly jest jednym z wiodących europejskich studiów tworzących gry z wykorzystaniem Unreal Engine.

W styczniu 2023 roku Grupa zaktualizowała swoją strategię rozwoju – celem jest wzmocnienie działalności wydawniczej Grupy oraz realizacja większości projektów w modelu self-publishing (Bifrost, Dagger, Victoria). Gry wydawane przez PCF Group będą oparte na modelu gry jako usługi. Spółka zamierza inwestować w nowe segmenty przemysłu rozrywkowego, jak również kontynuować rozbudowę zespołów deweloperskich.

W 2020 r. grze Outriders została poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, „Game Informer”. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego wydawnictwa.

Globalny
biznes
gamingowy

 • 1

  Potwierdzone sukcesami, unikalne doświadczenie w produkcji gier segmentu AAA.

 • 2

  Jeden z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter.

 • 3

  Producent gier rozpoznawalnych na całym świecie: Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment, Outriders.

 • 4

  Międzynarodowy zespół ponad 650 specjalistów, w tym ponad 400-osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący w 8 lokalizacjach na dwóch kontynentach (Europa i Ameryka Płn.).

 • 5

  Stabilny model biznesowy oparty na współpracy z największymi na świecie wydawcami gier: Square Enix, Gearbox oraz Microsoft.

 • 6

  Perspektywiczny pipeline gier – 8 tytułów w produkcji, w tym 3 rozwijane do wydania w modelu self-publishing oraz 2 oparte o technologię VR; nowe gatunki oraz gry z segmentu compact AAA.

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Premiera gry Outriders

’21

Przejęcie Phosphor Games i założenie studia PCF Chicago

’21

Nabycie 100% udziałów w kanadyjskiej spółce Game On Creative, Inc.

’21

Aktualizacja strategii Grupy

’21

Nabycie pakietu kontrolnego Incuvo S.A.

’22

Premiera dodatku Outriders: Worldslayer

’22

Założenie studia PCF w Krakowie

’23

Aktualizacja strategii Grupy

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Premiera gry Outriders

’21

Przejęcie Phosphor Games i założenie studia PCF Chicago

’21

Nabycie pakietu kontrolnego Incuvo S.A.

Aktualności

Strategia
rozwoju

Celem strategicznym Grupy jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly oraz osiągnięcie pozycji jednego z czołowych, niezależnych studiów deweloperskich na świecie, a począwszy od roku 2024, osiągnięcie celu w postaci corocznej premiery gry wyprodukowanej w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing. W zakresie produkowanych gier celem People Can Fly jest tworzenie ambitnych i nowatorskich gier AAA oraz cechujących się wysoką jakością gier z segmentu AA.

 • 1

  Produkcja nowej gry segmentu AAA we współpracy z globalnym wydawcą

  Project Gemini (segment AAA) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Square Enix.

 • 2

  Rozwój międzynarodowego zespołu Grupy

  zatrudnienie nowych deweloperów lub pozyskanie zespołów produkcyjnych w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii  i Polsce.
  uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.

 • 3

  Produkcja gier w modelu self-publishing opartych na własnym IP

  – po przeprowadzeniu odpowiednich przygotowań People Can Fly planuje rozpoczęcie produkcji nowych gier w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – w modelu self-publishing. Obecnie Grupa rozwija projekty Dagger, Bifrost, Victoria i Red.
  – rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).

 • 4

  Poszerzenie portfolio Grupy

  – produkcja gier z segmentu compact AAA oraz w nowych gatunkach, nieobjętych do tej pory działalnością Grupy, tj. innych niż gry typu shooter i gry akcji, łączące elementy RPG.
  – począwszy od 2024, coroczna premiera gry wyprodukowanej przez
  People Can Fly.

 • Szczegółowy opis strategii Grupy jest zamieszczony w prospekcie Spółki.

1
Warszawa
2
Katowice
3
Rzeszów
4
Newcastle
5
Montreal
6
New York
7
Kraków
8
Dublin
1

Warszawa

2

Katowice

3

Rzeszów

4

Newcastle

5

Montreal

6

New York

7

Kraków

8

Dublin

Grupa zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 650 specjalistów, w tym ponad 400-osobowy zespół zajmujący się produkcją gier w 7 studiach, zlokalizowanych w Polsce (Warszawa, Rzeszów, Kraków, Katowice), Wielkiej Brytanii (Newcastle), USA (Nowy Jork) i Kanadzie (Montreal). W stolicy Irlandii, Dublinie, Grupa rozbudowuje swój oddział wydawniczy – PCF Publishing. W skład Grupy wchodzą również kanadyjskie studio Game On oraz katowicka spółka Incuvo S.A.. Struktura organizacyjna People Can Fly ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje Grupie możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi jedna osoba – Prezes Zarządu, powołany na trzyletnią kadencję w
2022 r.

Sebastian Wojciechowski

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu PCF Group S.A.

Sebastian Wojciechowski jest związany z People Can Fly od 2012 r. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 r. Wcześniej Członek Zarządu od 2013 r. i Prezes Zarządu od 2015 r. w PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

Sebastian Wojciechowski w latach 2008 – 2011 był twórcą i dyrektorem działu Digital Market w Eurozet sp. z o.o., gdzie odpowiadał za strategię cyfrową spółki. Od 1996 r. do 2007 r. był współzałożycielem, dyrektorem sprzedaży, a następnie członkiem zarządu CR Media S.A. W ramach pracy w grupie kapitałowej CR Media w latach 2000 – 2008 był wiceprezesem spółki Ad.Point sp. z o.o. zarządzającej takimi rozgłośniami radiowymi jak AntyRadio czy Radio Planeta FM. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1994 – 1995 w ramach stypendium Tempus studiował na uczelni Handelshøjskolen (Business School) w Aarhus, Dania.

rozwiń

Rada
nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję w 2022 r.

Mikołaj Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Mikołaj Wojciechowski w 2017 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCF Group S.A. od listopada 2019 r.

Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką i pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Mikołaj Wojciechowski spełnia wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczące branży Spółki.

rozwiń

Jacek Pogonowski – niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Jacek Pogonowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A. od czerwca 2020 r.

Jacek Pogonowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r. Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o Biegłych Rewidentach.

rozwiń

Dagmara Zawadzka, CFA – niezależny Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Dagmara Zawadzka pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A. od marca 2022 r.

Pani Dagmara Zawadzka w latach 2020-2021 r. pełniła funkcję Dyrektora Pionu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym Porcie Komunikacyjnym Sp. z o.o. W latach 2017 – 2020 pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Przedstawicielstwa BGK w Londynie (2019-2020), a wcześniej jako Dyrektor Zarządzająca Pionu Sprzedaży Produktów Bankowych odpowiedzialna za nadzór nad obszarem sprzedaży produktów bankowych na rzecz klientów strategicznych oraz udzielanie i strukturyzację finansowania. Pełniła również funkcję stałego członka Komitetu Kredytowego Banku.

W latach 2015 – 2017 związana z PKP Intercity S.A. gdzie pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów i Zakupów oraz przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego. Nadzorowała pracę departamentów: kontrolingu, finasowania, rachunkowości oraz zakupów. Była odpowiedzialna za proces dokapitalizowania spółki.

W latach 2011-2014 związana z grupą PKN Orlen, w której pełniła funkcję Dyrektora Biura Realizacji Projektów Strategicznych spółki PKN Orlen S.A., członka Rady Nadzorczej spółki IKS Solino oraz Prezesa Zarządu spółki Kopalnia Soli Lubień.

Karierę zawodową rozpoczynała w 2001 r. w BRE Corporate Finance jako konsultant, manager oraz wicedyrektor w zespole doradztwa corporate finance, a od 2007 do 2011 r. była Wicedyrektorem zespołu doradztwa corporate finance w Pricewaterhouse Coopers. W ramach pracy w firmach doradczych była zaangażowana w szereg transakcji M&A i IPO.

Dagmara Zawadzka jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Finanse i Biznes Międzynarodowy w Aarhus School of Business w Danii. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystką California Polytechnic University, USA. Uzyskała międzynarodowy certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

Dagmara Zawadzka spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

rozwiń

Barbara Sobowska

Barbara Sobowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MOST Partners Barbara Sobowska w ramach której zajmuje się obsługą m.in. spółek technologicznych. Od roku 2017 pełni funkcje w organach szeregu spółek handlowych.

W latach 2013 – 2016 pracowała jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Pawel Rymarz sp.k. Od 2012 r. do 2013 r. była prawnikiem kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., a wcześniej (w latach 2010 – 2011) prawnikiem kancelarii Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. Od 2015 r. posiada uprawnienia solicitora w Anglii i Walii, a od roku 2013 uprawnienia prawnicze (attorney at law) w stanie Nowy Jork. W 2012 r. uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. W 2010 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, a w 2009 r. Program in Int’l Business Law na Brucerius Law School w Hamburgu.Pani Barbara Sobowska nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pani Barbara Sobowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

rozwiń

Kuba Dudek

Kuba Dudek od 2013 roku jest związany z funduszem inwestycyjnym SpeedUp Venture Capital Group, gdzie od 2019 roku pełni rolę partnera zarządzającego. Wcześniej zajmował stanowiska menedżera inwestycyjnego i analityka, prowadząc i uczestnicząc w ponad 30 procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych spółek technologicznych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w grupie BNP Paribas, gdzie początkowo zaangażowany był w spółce Fortis Lease, a następnie w banku w dziale finansowania handlu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, specjalizując się w Inwestycjach Kapitałowych i Strategiach Finansowych Przedsiębiorstw.Pan Kuba Dudek nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pan Kuba Dudek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

rozwiń

Akcje i Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 18 października 2023 r.*

Akcjonariusz Liczba akcji w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów (%)
Sebastian Wojciechowski 14.989.480 41,71 14.989.480 41,71
Krafton Inc. 3.594.028 10,00 3.594.028 10,00
Bartosz Kmita 2.579.910 7,18 2.579.910 7,18
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2.368.599 6,59 2.368.599 6,59
Krzysztof Dolaś 1.815.862 5,05 1.815.862 5,05
Bartosz Biełuszko 1.805.936 5,02 1.805.936 5,02
łącznie strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy** 21.191.188 58,96 21.191.188 58,96
Pozostali akcjonariusze 8.786.456 24,45 8.786.456 24,45
Razem 35.940.271 100 35.940.271 100

* Struktura akcjonariatu została ustalona na podstawie zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy w wykonaniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uwzględnia rejestrację w dniu 28.08.2023 r. podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G.

** Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś są stroną umowy z dnia 26 czerwca 2020 r., która od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji spółki PCF Group S.A. do obrotu na rynku regulowanym stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dywidenda

Polityka w zakresie dywidendy

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi Spółki jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w przewidywalny sposób. W związku z tym w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową, zakładającą coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych ogólnych zasad.

Zgodnie z powyższą polityką dywidendową, w odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe Zarząd przewidywał rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10% do 20% zysku netto. Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy rekomendowanej Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd brał pod uwagę w szczególności perspektywy Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową Grupy oraz plany rozwoju Grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne.

W związku z aktualizacją strategii rozwoju Grupy ogłoszoną w dniu 31 stycznia 2023 r. Zarząd dokonał weryfikacji dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki i podjął decyzję o nierekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy do czasu uzyskania przez Spółkę przychodów, zysków oraz dodatnich przepływów pieniężnych z tytułu planowanej własnej działalności wydawniczej, tj. nie wcześniej niż w odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2025.

Zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku osiąganego przez Spółkę i jego części, która będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz wielkości wypłacanej dywidendy będzie zależeć w każdym wypadku od decyzji akcjonariuszy w ramach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją Zarządu.

Wszystkie akcje Spółki mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki z dniem ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio, w przypadku zaliczki na poczet dywidendy, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy jako daty przypadającej po dacie nabycia akcji.

Historia wypłat dywidendy przez Spółkę

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Zysk netto Spółki dostępny do podziału Wypłacona dywidenda (PLN) Dywidenda na akcję (PLN) Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2022 42.336.347,79 6/27/2023
2021 41.751.983,35 8.086.561,02 0,27 6/28/2022 7/8/2022 8/3/2022
2020 29.095.746,74 5.616.877,28 0,19 6/22/2021 6/30/2021 7/8/2021
2019 2.235.443,13(1) 9/23/2020
2018 14.688.200,09(2) 5.000.000,00 454,55 6/28/2019 6/28/2019 8/9/2019
2017 15.035.779,30(2) 6/19/2018
2016 4.561.970,61(2) 6/22/2017
2015 2.820.131,77(2) 6/15/2016

(1) Zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF.

(2) Zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz regulacjach wydanych na jej podstawie (tj. Polskimi Standardami Rachunkowości).

PCF Group S.A. powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. PCF Group S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2019 r.

Kalendarium

Wydarzenia

25.04.2024
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

27.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

26.09.2024
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku

26.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

Okresy Zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE „(…) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej (…)”.

Zgodnie z powołanym przepisem oraz mając na uwadze wyjaśnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority) zamieszczone w dokumencie Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR) (ESMA70-145-111, Version 17, Last updated on 25 November 2022), osoby pełniące obowiązki zarządcze w PCF Group S.A. obowiązują w 2024 roku następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem raportów okresowych Spółki:

 • 26 marca 2024 roku włącznie – 25 kwietnia 2024 roku włącznie – okres zamknięty związany z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
 • 27 kwietnia 2024 roku włącznie – 27 maja 2024 roku włącznie – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
 • 27 sierpnia 2024 roku włącznie – 26 września 2024 roku włącznie – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku
 • 27 października 2024 roku włącznie – 26 listopada 2024 roku włącznie – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku

Raporty

Bieżące

23.02.2024

Raport bieżący nr 6/2024
Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii G

Raport bieżący nr 5/2024
Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 4/2024
Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący nr 3/2024
Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii D

24.11.2023

Raport bieżący nr 58/2023
Podjęcie strategicznych rozmów na temat Projektu Gemini oraz prace nad analizą planów rozwojowych projektów realizowanych przez Grupę

Załącznik do Raportu bieżącego nr 55/2023
Pełnomocnictwo na NWZ

Załącznik do Raportu bieżącego nr 55/2023
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

12.11.2023

Raport bieżący nr 54/2023
Zawarcie umowy na realizację nowego projektu

Załącznik do Raportu bieżącego nr 53/2023
Powiadomienie o transakcji

22.09.2023

Raport bieżący nr 51/2023
Wstrzymanie negocjacji umowy produkcyjnej

11.09.2023

Raport bieżący nr 50/2023
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G

Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2023
Statut Spółki PCF Group S.A.

22.08.2023

Raport bieżący nr 42/2023
Wyznaczenie daty premiery gry „Bulletstorm VR”

21.08.2023

Raport bieżący nr 41/2023
Zawarcie ugody z OÜ Blite Fund

10.08.2023

Raport bieżący nr 39/2023
Ustalenie liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii G, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

09.08.2023

Raport bieżący nr 38/2023
Zawarcie umowy plasowania akcji, rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez PCF Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zawarcie umowy przystąpienia do umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki

07.08.2023

Raport bieżący nr 37/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18.07.2023

Raport bieżący nr 35/2023
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i serii F

17.07.2023

Raport bieżący nr 34/2023
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii E i serii F

12.07.2023

Raport bieżący nr 33/2023
Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i serii F

Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023
Pełnomocnictwo na NWZ

Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2023
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Raportu bieżącego nr 31/2023
Zawiadomienie w trybie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Załącznik do Raportu bieżącego nr 30/2023
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu bieżącego nr 29/2023
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

27.06.2023

Raport bieżący nr 28/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.

14.06.2023

Raport bieżący nr 23/2023
Zawarcie porozumienia dodatkowego do umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 19/2023
Projekty uchwał ZWZ

Załącznik do Raportu bieżącego nr 19/2023
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załącznik do Raportu bieżącego nr 19/2023
Pełnomocnictwo na ZWZ

29.05.2023

Raport bieżący nr 17/2023
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez PCF Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii F oraz zawarcie umowy na potrzeby przeprowadzenia oferty oraz umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2023
Zasady subskrypcji w związku z emisją i ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

20.05.2023

Raport bieżący nr 15/2023
Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

28.03.2023

Raport bieżący nr 12/2023
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.

Raport bieżący nr 11/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

03.03.2023

Raport bieżący nr 9/2023
Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2023
Pełnomocnictwo

19.01.2023

Raport bieżący nr 1/2023
Terminy publikacji raportów okresowych

01.10.2022

Raport bieżący nr 22/2022
Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z wydawcą Take-Two Interactive Software, Inc.

23.09.2022

Raport bieżący nr 21/2022
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

28.06.2022

Raport bieżący nr 17/2022
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2022
Projekty uchwał ZWZ

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2022
Regulamin Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2022
Pełnomocnictwo na ZWZ

12.05.2022

Raport bieżący nr 9/2022
Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

14.04.2022

Raport bieżący nr 8/2022
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

13.04.2022

Raport bieżący nr 7/2022
Wykaz akcjonariuszy na NWZ 13.04.2022

Raport bieżący nr 6/2022
Uchwały podjęte na NWZ 13.04.2022

16.03.2022

Raport bieżący nr 5/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2022
Pełnomocnictwo na NWZ

07.03.2022

Raport bieżący nr 4/2022
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

20.01.2022

Raport bieżący nr 2/2022
Terminy publikacji raportów okresowych

13.12.2021

Raport bieżący nr 48/2021
Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Incuvo S.A.

27.09.2021

Raport bieżący nr 43/2021
Aktualizacja strategii PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego 34/2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego 33/2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A.

01.07.2021

Raport bieżący nr 32/2021
Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2021
Statut PCF Group S.A.

22.06.2021

Raport bieżący nr 31/2021
Sprostowanie Raportu bieżącego 29/2021

10.06.2021

Raport bieżący nr 27/2021
Zakończenie subskrypcji Akcji Serii D

Załącznik do Raportu bieżącego nr 25/2021
Projekty uchwał ZWZ

24.05.2021

Raport bieżący nr 23/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 24 maja 2021 r.

Załącznik do Raportu bieżącego 22/2021

17.05.2021

Raport bieżący nr 21/2021
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.

Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/2021

04.05.2021

Raport bieżący nr 20/2021
Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej – uzupełnienie Raportu bieżącego nr 6/2020

Raport bieżący nr 15/2021
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr 11/2021
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przez PCF Group S.A. listu intencyjnego dotyczącego przejęcia zespołu deweloperskiego Phosphor Games, LLC

Załącznik do Raportu bieżącego nr 5/2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w PCF Group S.A

14.01.2021

Raport bieżący nr 2/2021
Wskazanie członków Rady Nadzorczej jako powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy

06.01.2021

Raport bieżący nr 1/2021
Przesunięcie daty premiery gry "Outriders"

Raport bieżący nr 2/2020
Rejestracja akcji i PDA przez KDPW

Raport bieżący nr 1/2020
Przydzielenie dostępu do ESPI

EBI

04.01.2023

Raport EBI 1/2023
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

13.04.2022

Raport EBI nr 1/2022
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

30.07.2021

Raport EBI nr 1/2021
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Okresowe

Q3 2023

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2023

Q2 2023

Raport półroczny za I półrocze 2023

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2023

Q1 2023

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2023

Prezentacja wyników finansowych Q1 2023 - nagranie audio

2022

List do Akcjonariuszy

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu spółki dominującej

Ocena rocznych sprawozdań finansowych

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Q3 2022

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2022

Prezentacja wyników finansowych Q3 2022

Prezentacja wyników finansowych Q3 2022 - nagranie audio

Q2 2022

Raport półroczny za I półrocze 2022

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2022

Q1 2022

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2022

Prezentacja wyników finansowych Q1 2022

2021

List do Akcjonariuszy

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_2021

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_2021

Oświadczenie Zarządu_2021

Oświadczenie Zarządu spółki dominującej_2021

Ocena rocznych sprawozdań finansowych_2021

Q3 2021

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2021

Prezentacja wyników finansowych Q3 2021

Q2 2021

Raport półroczny za I półrocze_2021

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_2021

Q1 2021

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q1 2021

Prezentacja wyników finansowych Q1 2021

2020

List do Akcjonariuszy

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_2020

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_2020

Oświadczenie Zarządu_2020

Oświadczenie Zarządu spółki dominującej_2020

Ocena rocznych sprawozdań finansowych_2020

Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 11 grudnia 2023 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Pełnomocnictwo na NWZ

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 7 sierpnia 2023 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 sierpnia 2023 r. 

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Pełnomocnictwo na NWZ

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lista proponowanych zmian w statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 27 czerwca 2023 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ

Uchwała Zarządu nr 15/2023 – Podział zysku za 2022

Pełnomocnictwo na ZWZ

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 28 lutego 2023 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2023 r. 

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Lista proponowanych zmian w Statucie

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełnomocnictwo

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 28 czerwca 2022 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021

PCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021

Regulamin Rady Nadzorczej

Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ

Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021

Pełnomocnictwo na ZWZ

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 13 kwietnia 2022 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 kwietnia 2022

Ogłoszenie Zarządu PCF Group S.A. o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał NWZ

Uchwały RN dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

Pełnomocnictwo na NWZ

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 22 czerwca 2021 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020

PCFG RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach

Uchwały Rady Nadzorczej_ZWZ

Wniosek Zarządu_podział zysku 2020

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 24 maja 2021 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D

Opinia Zarządu uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu

Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

Ład korporacyjny

Dokumenty korporacyjne

Dobre praktyki

Oświadczenie dotyczące polityki różnorodności

Spółka nie opracowała sformalizowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i doświadczenie. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, jej rozmiar i konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Członkowie władz i kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki dobierani są w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, w celu zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. Jednocześnie ze względu na dynamiczny rozwój Spółki, w ocenie Spółki ujęcie zasad zarządzania różnorodnością w ramach sformalizowanej polityki mogłoby ograniczać Spółkę w pozyskiwaniu osób o kompetencjach niezbędnych w danym momencie jej działalności.

Oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego z rok obrotowy zakończony 31.12.2022

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego z rok obrotowy zakończony 31.12.2021

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego z rok obrotowy zakończony 31.12.2020

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Brak informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi.

Kontakt

PCF Group S.A. 
+48 533 214 986
ir@peoplecanfly.com

Please enter your birth date to continue
x